Život farnosti

Farnost spravuje od 1. září 2005 farář P. Kamil Strak, který je zároveň ředitelem střediska mládeže. Jako pomocníci přicházejí kaplan na 2-3 letou službu a tým čtyř mladých lidí, kteří zabezpečují chod a život střediska mládeže.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti

  • Neděle 10.30 hod
  • Pondělí 7.00 hod
  • Středa a Pátek v letním čase: 18 hod, v zimním čase 17 hod
  • Sobota 7.30 hod v kostele narození sv. Jana Křtitele.

Spolčo a spolčinko

Endy, kytaristka a zpěvačka scholySpolčo pro holky od 12 let, které chtějí o životě, o přátelství i o víře vědět víc.
Každou neděli od 16 do 19 hod. v klubovně zámku se těš na tématko, hry, povídání, zpívání, tvoření… ale i na hosty a různé akce a akcičky.
plakátek

Probíhají také jednorázové akce jako Podzimní drakiáda, Víkend pro scholu, Pečení perníčků…

Náboženství

K tomu, aby se naše děti dozvěděly více o víře a o Bohu přispívají také hodiny náboženství
vedené o.Kamilem Strakem a o.Michalem Jadavanem.
Výuka probíhá v mateřské školce 1x za 14 dní. Pro děti a mládež školou povinné probíhá nauka 1x za týden. Děti z nižšího stupně se schází jak ve škole, tak na faře a mládež z vyššího stupně pak jen na faře. Výuka probíhá ve školním čase. Přihlásit děti je možné na faře.

Společenství seniorů

Jedenkrát do měsíce se na faře scházejí senioři, za přítomnosti kněze, a u čaje diskutují o společných životních
tématech. Společně se modlí a celé setkání je milým povzbuzením a utužením života na stáří.

Setkávání rodin

Ve farnosti se setkávají mladší rodiny a rodiny střední generace. Pořádáme společné pobyty, výlety, setkání u příležitosti Mikuláše, závěr školního vyučování apod.

Farní sbor

Doprovází zpěvem modlitby v kostele. Schází se 1x za týden. Sboristé zpívají na svátky Vánoce, Velikonoce, pouť a hostují v ostatních farnostech. Kdo má zájem, je zván ke službě zpěvem.

Pastorační a ekonomická rada

Schází se nepravidelně, aby vyřešili otázky týkající se života farnosti.
Více zde.

Vzdělání ve víře a otázky života

setkání pro dospělé, týkající se různých témat o životě, probíhají jedenkrát za měsíc ve večerních hodinách.

Návštěva kněze

pro nemocné, kteří nemohou přijít do kostela. Nabízí o.Kamil osobní návštěvu a přijetí svátostí.
Také se nebojte přijít na faru v záležitostech přijetí křtu, svatby či pohřbu.

Filmový klub

V zimních měsících probíhá na faře promítání filmů s duchovní tématikou. Nepravidelně v úterky od 18 hodin podle ohlášek ve Farníčku.