Duchovní správa

Co vám všem -fara, kněží, farnost- nabízí

Co můžeme udělat pro naše zemřelé?

Křest:

Může přijmout každý člověk, který zatoužil žít podle učení Ježíše Krista. Malé děti lze pokřtít na základě víry rodičů, kteří žijí v platném manželství, popřípadě věřícího kmotra. Příprava obsahuje tři setkání na faře. Je třeba se ozvat měsíc před udílením křtu svatého.

Zpověď:

Může přijmout každý pokřtěný člověk. Člověk žijící v platném manželství. Malé děti se připravují na svátost smíření ve třetí třídě. Svátost smíření můžete přijmout vždy půl hodiny přede mši svatou, nebo individuální domluva.

Eucharistie:

Může přijmout každý člověk, který nemá těžký hřích, ani zálibu v lehkém hříchu. Eucharistický půst je jedna hodina před svatým přijímáním. Byl za určité období u zpovědi, má řádné uzavřené manželství, žije podle svého nejlepšího svědomí.
Místa:   a) při mši svaté
b) bohoslužba slova
c) nemocné navštěvujeme na první pátek v měsíci – je třeba nahlásit na faře návštěvu kněze u vás doma.

Biřmování:

Může přijmout člověk který žije v osobním živém vztahu víry s Ježíšem Kristem a ve společenství církve. Uděluje se po určitém času, dle počtu uchazečů. Příprava trvá jeden rok před udílením svátosti biřmování.

Manželství:

Má právo uzavřít každý pokřtěný člověk. Nejlépe, aby oba byli pokřtěni a vyrostli ve křesťanské víře. Lze však uzavřít manželství je-li pokřtěn pouze jeden z manželů. Také lze uzavřít manželství s člověk jiného vyznání. Příprava na svatbu obsahuje šest setkání na faře a je třeba nejpozději šest měsíců před svatbou nahlásit žádost o svatbu na faře.

Kněžství, zasvěcený život:

Člověk slyšící toto volání má právo vstoupit na životní cestu zasvěceného života na kterou ho Bůh volá. Kandidáti kněžství se přijímají vždy na jaře a kandidáti do řehole dle domluvy. Je třeba tuto touhu oznámit místnímu duchovnímu otci, který dále kandidáta doporučí a nasměruje.

Pomazání nemocných:

Může přijmout člověk pokřtěný. Každý, kdo je nemocen, má dlouhodobě potíže se zdravím, jde na operaci apod. Člověk, který se připravuje na odchod z této země na věčnost. Starší lidé mohou pravidelně tuto svátost přijmout jednou za rok. Podmínkou je svatá zpověď, svaté přijímání a pomazání nemocných. Kněz rád navštíví vaše starší rodinné příslušníky, poslouží svátostmi na konci jejich života. V případě umírání, kněz rád přijde a společně s rodinou vytvoříme modlící se setkání u umírajícího člověka. Je třeba zavolat na faru, nebo na
mobil kněze.