Fotogalerie

Nejnovější:

Dušičky

Dožínková mše svatá

Farní tábor – Spálov

1. svaté příjmání

Zakončení školního roku

Pouť

Noc kostelů

Regulace potůčku

Oprava varhan

Oprava kapličky v Košatce

Výstavba dětského hřiště

Chaloupka s mladými rodinami

Bourání hrobů u kostela

Farní divadlo – Jonáš

Svátek Křtu Páně

8. Střediskový ples + Sestřih videa

2013

Roráty

Mikuláš 2013

Zabijačka

Večer žen

Žehnání domu u Nováčků

Cestománie – S o. Michalem po USA

Poděkování za úrodu

Tábor Blahutovice

Oprava hlavního oltáře

Zakončení školního roku v náboženství

Fotky z přednábožka

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc Kostelů

Zahradnické práce kolem fary

Svatodušní škvaření vaječiny

Chaloupka s rodinami

Akce na faře pro děti z náboženství

Farní divadélko u seniorů

Pokládání střechy kaple

Malování – sprchy a záchody

Slavnost Zjevení Páně

Tříkrálová sbírka

2012

Adventní koncert

Adventní koncert školy

Staroveská misie Vincentinů

Adventní divadelní představení malých farníků

Mikuláš 2012

Rybí hody

Zabíjačka

Oprava kostelní zdi

Restaurování obrazů v kostele

Večer žen

Výstavba parkoviště

Misijní koláče

Setkání se sousedy

Dožínková mše svatá

Farní tábor: 1.část, 2.část, 3.část, 4.část, 5.část, 6.část, 7.část

Primice Janko Kovaľ

Zakončení školního roku v náboženství, část 2

Pouť

Smažení vaječiny

Obecní slavnosti, další fotky

Pouť v Košatce

Rodiny na Slalši: 1.část, 2.část

sv. Florián na Drahách

Velikonoce

Křížová cesta obcí

Stěhování varhan

Výlov rybníka

Stará Ves

Zimní víkendovka

Tříkrálová sbírka

6. Střediskový ples

2011

Roráty

Mikuláš na faře

Adventní koncert

Prezentace o Staré Vsi

Kácení stromu, stavba plotu

Zabíjačka

Setkání uklízeček

Mše za úrodu

Setkání důchodců

Tábor Vidnava

Zakončení školního roku náboženství

Pouť

Křest katechumenů

Velikonoce 2011

Žehnání nového kříže

Stavění nového kříže

Tříkrálová sbírka

V. ples střediska

2010

Uplynulý rok 2010

Spolčo ve vzpomínce

Rorátní snídaně

Adventní koncert

Mikulášská besídka

Zabíjačka

Setkání uklízeček

Koncert Paprsků

Poděkování za úrodu

Ministrantský den

Rozlučka

Setkání s Jankem

Koncert barokní hudby

Tábor Trnávka

Opékačka na faře

Zakončení školního roku

Svatba Jirka a Evka

Pouť Narození sv. Jana Křtitele

Pouť do Prahy

Pouť v Košatce

Velikonoce

Křížová cesta obcí

Turnaj v kalciu

IV. ples střediska, fotky Kuduk

Tříkrálová sbírka

2009

Nové: Ohlédnutí za rokem 2009

Zimní tábor Štramberk

Mikulášská besídka

Zvonička

Zabíjačka

Setkání rodin – Grůň

Poděkování za úrodu + požehnání traktorů

Setkání sousedů fary a kostela

Děkuj, vítej, vzpomínej!

Ministranti ve Vysokých Tatrách

Puťák – Javorníky

Cesta kolem světa za 130 hodin

3.ročník pouťi na Velehrad

Primiční mše svatá Patrika Melkoviče

Pouť + svátost biřmování

Oslava narozenin o.Kamila

Odvoz lešení

Svatodušní škvaření vaječiny

Turnaj v Calcio

Pouť ke sv.Pavlovi do Jistebníka

4. ročník farního cyklistického výletu

Nácvik scholy

Velikonoční Pascha

Průvod na Květnou neděli

o.Vít Zatloukal 40 let

3. ples střediska, také zde

Tříkrálová sbírka

Nedělní mše svatá

Kapličky a kříže ve Staré Vsi a Košatce

2008

Zimní tábor Zubří

Roráty

Hvězda nad supermarketem

Fotbalové utkání

Návštěva Mikuláše v kostele

Podzimní prázdniny

Povídání o Austrálii

Mše svatá s děkováním za úrodu a výstava traktorů :-)

Rozlučka

Summer Camp – II.turnus + video

Summer Camp – I.turnus

WYD Sydney

Pěší pouť na Velehrad 2008

Opravy kostela

Zakončení školního roku

Pouť sv. Jana Křtitele

1. svaté přijímání

Svěcení kapličky na faře

Výjezdní zasedání farní rady

Škvaření vaječiny

Žehnání kaple na Dukli

Výlet na kolech

Velikonoce

Ministranti jarní prázdniny

2. ples střediska

2007

Zimní tábor Spálov + video

Roráty

Pečení perníčků

Adventní vystoupení dětí v Rakové

Navštívil nás sv. Mikuláš

Dušičky

Oprava kapličky na Dukli

Víkend pro scholu

Lešení na kostel

Den otevřených dveří + drakyáda

Tábor – Zátor 2007

Primiční mše svatá – o.Radim

Pouť na Velehrad

Slavnost Božího Těla

Kurz aranžování

Pouť v Košatce

Výlet do Domoradovic

Výlet na kolech

Mše svatá s o.biskupem

Ministranti na horách

Princezny ve Vsi

1. ples střediska

Tříkrálová sbírka

2006

Zimní tábor – Mosty u Jablunkova

Adventní vystoupení dětí – Bonifác

Poslední sbohem

Děkovná mše sv. za úrodu

Tábor – TÝM RAMIGAN

1. svaté přijímání

sv. Hostýn

2005

Vánoční představení