Pořad bohoslužeb

Letní čas:

neděle:  10:30 mše svatá

pondělí:    7:00 mše svatá s ranními chválami

středa:    18:00 mše svatá

čtvrtek:   19:30 – 20:30 adorace NSO

pátek:     18:00 mše svatá

sobota:    7:30 mše svatá

Zimní čas:

neděle:  10:30 mše svatá

pondělí:    7:00 mše svatá s ranními chválami

středa:    17:00 mše svatá

čtvrtek:   18:30 – 19:30 adorace NSO

pátek:     17:00 mše svatá

sobota:    7:30 mše svatá

ve všední den vždy 20 minut přede mší svatou možnost přijmout
svátost smíření.

Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky si můžete přečíst ve Farníčku